Дейности

 

“РАВЕЛИН” ООД предлага на своите клиенти /частни лица и корпоративни инвеститори/   широка гама от дейности и услуги, като следва политика на качеството по отношение на продуктите и решенията, обслужването и контактите с участниците в строителния процес:

1.     Инфраструктурно строителство–реализирани проекти:

  • Изграждане на уличен водопровод в ж.к.Младост.
  • Изграждане на уличен водопровод в ул.Мур.
  • Изграждане на уличен водопровод в ул.Василашко езеро.
  • Изграждане на детски площадки за СО-Красно село, СО-Сердика, СО-Средец

2.     Промишлено строителство – реализирани проекти:

3.     Строителство на обществени сгради – реализирани обекти

4.     Участие в открити процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки

5.     Жилищно строителство – реализирани проекти в гр. София

6.     Строително-монтажни дейности
7.     Ремонтни и довършителни дейности
8.     Продажба и отдаване под наем на недвижими имоти

Качеството и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти са гарантирани.