Фирмена политика и ценности

 

 Ние, от строително дружество „Равелин”, вече 27 години сме на строителния пазар и се утвърдихме като водеща фирма в жилищното и промишлено  строителство.

Натрупахме опит, зад който стоят години на усилена работа и днес може да гарантираме на нашите партньори: висококачествено строителство, изпълнено в кратки срокове, с голяма прецизност и оригинални идеи, съобразено изцяло с нуждите и изискванията на клиента, и отговарящо на съвременните тенденции в европейското строителство. Нашата основната  цел е да оправдаем доверието на клиента !  

Ние строим с разум , за да сме заедно и в бъдеще! 

За постигане на целите си, нашата фирмената политика и принципи са:

  • Коректни отношения с партньорите ни чрез спазване на всички поети ангажименти.
  • Срочно и качествено изпълнение на договорените строителни работи.
  • Индивидуален подход към всеки клиент и максимална защита на неговите интереси
  • Предлагане и гарантиране на достъпни цени за клиента;
  • Изграждане на екип от квалифицирани специалисти с  дългогодишна практика в областта на строителството, с  ясни, последователни цели и отговорно отношение към работата
  • Доставка и работа с качествени строителни машини и материали
  • Отговорни доставчици и партньори
  • Гарантирано качество чрез постоянен вътрешно –фирмен мониторинг и контрол

 Фирма „Равелин ”поддържа интегрирана система за управление с обхват четирите защитени стандарта, което ясно свидетелства за стремежа ни да строим разумно и отговорно .

 

 

 

Ние сме лоялен и коректен партньор, видно и от фирмените референции.