Сертификати

 

 

EN - ISO 9001:2015 - Качество ISO 14001:2015 - Околна среда BS OHSAS 18001:2007 - Здравословни и безопасни условия на труд SA 8000:2008 - Социална отговорност

 

Декларация на ръководството