Изграждане на модул-разширение на 80 ОДЗ, кв.Красно Село,София

 

Изграждане на модул-разширение на 80 ОДЗ, кв.Красно Село,София
РЗП 844.34 кв.м
Започнат на     18.10.2012 г.
Разрешение за ползване : 18.02.2014 г.