История

 

Строително дружество “РАВЕЛИН” ООД е основано през 1995г. в гр.София, под ръководството на инж. Руен Иванов.

Предметът на  дейност на фирмата обхваща широк диапазон от услуги: строителството на жилищни и промишлени сгради, сгради с обществено предназначение /хотели, детски градини/, строително - монтажни и ремонтни дейности, изграждане на детски и спортни площадки, както и цялостна реализация на построените обекти на пазара на недвижими имоти /продажба и отдаване под наем/.

За  27 години  упорита работа и постоянно усъвършенстване, имаме изградени над 35 жилищни сгради, търговски обекта и офиси, както на територията на гр.София, така и в цялата страна. Наши проекти може да се видят в едни от най-луксозните зони на столицата: Център, кв. Лозенец, кв.Манастирски ливади и др.

       В стремежа си да отговорим на предизвикателството на съвременните изисквания и голямата конкуренция, ние успяхме да изградим свой собствен почерк,  въвеждайки най-новите технологии и материали с доказани качества.

От своето основаване до днес, фирма “Равелин”ООД е защитила редица сертификати, сред които :

  • Сертификат по стандарт за качество EN - ISO 9001:2000.
  • Обновена версия съгласно стандарта за качество EN - ISO 9001:2008, защитен 30.04.2009 година

Обхват на сертификацията: “Извършване на строително - монтажни и ремонтни дейности, строителство на жилищни и промишлени сгради, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти”. 

  • Сертификат OHSAS 45001 : 2018, защитен от 09.01.2012г. - Здравословни и безопасни условия на труд
  • Сертификат ISO 14001:2004 - Околна среда

Равелин ООД е член на Комисията на строителите в България – І-ва група,  от ІІ-ра до V-та категория и ІІІ-та група, ІІІ-та категория .