Материално техническа база

 

За обезпечаване изпълнението на строителния процес, фирмата е изградила собствена материална база и разполага с :

  • административен  офис
  • складова база
  • арматурен двор / заготовка на влаганата армировка/
  • строителна механизация
  • транспортни средства
  • инвентарни кофражи
  • скелета
  • железарска  и дърводелска работилница