Изграждане на двуетажна постройка към ЦДГ 133 , СО-район Изгрев,София

  

Изграждане на двуетажна постройка към ЦДГ 133 , СО-район Изгрев,София
РЗП 844.34 кв.м
Започнат на 12.03.2014 г.
Разрешение за ползване : 03.10.2014 г.