Инфраструктурно строителство

 

1.Изграждане на уличен водопровод в ж.к.Младост.
2. Изграждане на уличен водопровод в ул.Мур.
3. Изграждане на уличен водопровод в ул.Василашко езеро.
4.Изграждане на детски площадки за СО-Красно село, СО-Сердика, СО-Средец