Изграждане на модул-разширение на 85 ЦДГ – кв.Красно Село , София

 

 

Изграждане на модул-разширение на 85 ЦДГ – кв.Красно Село , София
РЗП 731.91 кв.м
Започнат на 18.10.2012г.
Разрешение за ползване : 11.03.2014 г.