Наеми-офиси

 

 

Офис с площ 170.24 кв.м на адрес гр.София, ул. "Ивайло" № 12.

Офисът е раположен на две нива с площ 170,24 кв.м:
Разпределението на кота + 0,00 м е 65,58 кв.м
Разпределение на английски кота - 2,70 м Е 104.66 кв.м
Цена на английски наем Е 1 500 евро.