Наеми-офиси

                                                             Магазин с площ 100.98 кв.м на адрес гр.София ,

                                                             ул.Петър Папакочев 12

                                                             Магазина е разположен на две нива:

                                                             Разпределението на кота + 0.00 е 61.04 кв.м.

                                                             Разпределението на кота - 2.80 е 39.94 кв.м.

                                                             Цена на наем  - по договаряне

 

 

 

 

Офис с площ 170.24 кв.м на адрес гр.София, ул. "Ивайло" № 12.

Офисът е раположен на две нива с площ 170,24 кв.м:
Разпределението на кота + 0,00 м е 65,58 кв.м
Разпределение на английски кота - 2,70 м Е 104.66 кв.м
Цена на английски наем Е 1 500 евро.