Офис сграда бул.“Никола Петков"

 

Офис сграда с адрес  гр.София, бул. “Никола Петков"

РЗП  779.83 кв.м Започнат на  21.09.2001г.

Разрешение за ползване :14.06.2002г.