Продажба гаражи и подземни парко места

                                          "МНОГОФАМИЛНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА  С АТЕЛИЕТА , ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

                                                        и допълващо застрояване - МАГАЗИНИ" с адрес:бул.Цар Борис III - 285

 

 

                                                                                     

 

 

                                                        1. Парко място 6 -16.93 кв.м. - цена 12 500 евро                                                      

                                                        3. Парко място 8 - 13.72 кв.м.- цена 12 500 евро

                                                                                       4. Парко място 9 - 14.33 кв.м - цена 12 500 евро              

6. Парко място 11 - 13.75 кв.м. - цена 12 500 евро

7. Парко място 12 - 14.40 кв.м. - цена 12 500 евро

8. Парко място 13 - 16.09 кв.м. - цена 12 500 евро

9.Парко място 14 - 17.04 кв.м. - цена 12 500 евро

10. Парко място 15 - 17.28 кв.м. - цена 12 500 евро

11. Парко място 16 - 18.31 кв.м. - цена 12 500 евро

12.Парко място 17 -13.75 кв.м. - цена 12 500 евро

13.Парко място 18 -14.43 кв.м. - цена 12 500 евро

14. Парко място 19 - 14.44 кв.м. - цена 12 500 евро

15. Парко място 20 - 15.14 кв.м. - цена 12 500 евро

16. Парко място 21 - 15.12 кв.м. - цена 12 500 евро

17.Парко място 22 - 15.81 кв.м. - цена 12 500 евро

18. Парко място 23 - 16.51 кв.м. - цена 12 500 евро

19. Парко място 24 - 17.27 кв.м. - цена 12 500 евро

20. Парко място 25 - 14.52 кв.м. - цена 12 500 евро

21. Парко място 26 - 14.27 кв.м. - цена 12 500 евро