Продажба гаражи

 

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ."ИВАН СУСАНИН" 71

 

                                           

Надземен гараж 1 с площ от 39.28 кв.м. Намиращ се на първи етаж - кота + 0,00 в Новострояща се жилищна сграда на  ул.Иван Сусанин 71.

Цена -

 

Надземен гараж 3 с площ 36,05 кв.м..Намиращ се на първи етаж - кота + 0,00 в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Цена  -

 

Подземен гараж 5 с площ 34,56 кв.м.Намиращ се на подземно ниво в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Продаден

 

Подземен гараж 7 с площ 32,00 кв.м.Намиращ се на подземно ниво в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Продаден

 

Подземен гараж 8 с площ 19.24 кв.м.Намиращ се на подземно ниво в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Продаден

 

Подземен гараж 13 с площ 21,44 кв.м.Намиращ се на подземно ниво в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Продаден

 

Подземен гараж 14 с площ 25,37 кв.м.Намиращ се на подземно ниво в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Продаден

 

Подземен гараж 15 с площ 50,88 кв.м.Намиращ се на подземно ниво в Новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71.

Цена -

 

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ."ИВАН СУСАНИН" 64-б

 

                                            

 

Надземен гараж 1 с площ 20,28 кв.м. Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход А на новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена  - 15 500 евро

 

Надземен гараж 2 с площ 16.67 кв.м.Намиращ се на първи етаж кота +0.00 , във вход А на новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 13 000 евро

 

Надземен гараж 3 с площ 17.00 кв.м. Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход А на новостроящата се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Надземен гараж 4 с площ 17.97 кв.м. Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход А на новостроящата се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Надземен гараж 10 с площ 17.32 кв.м.Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход А на новостроящата се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Надземен гараж 11 с площ 16.51 кв.м.Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход А на новостроящата се жилищна сграда на ул. Иван Сусанин 64б.

Цена - 13 000 евро

 

Надземен гараж 6 с площ 17.65 кв.м.Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход Б на новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 13 500 евро

 

Надземен гараж 7 с площ 23.62 кв.м.Намираща се на първи етаж кота + 0.00 , във вход Б на новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Запазен

 

Надземен гараж 8 с площ 18.14 кв.м.Намиращ се на първи етаж кота + 0.00 , във вход Б на новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

 

 

ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ.ИВАН СУСАНИН 64-б

 

 

 

Подземен гараж 1 с площ 17.00 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Подземен гарж 2 с площ 18.49 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Подземен гараж 3 с площ 18.49 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 9 000 евро

 

Подземен гараж 4 с площ 17.48 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 8 000 евро.

 

Подземен гараж 5 с площ 17.68 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 8 000 евро

 

Подземен гараж 6 с площ 14.72 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 7 000 евро

 

Подземен гараж 7 с площ 25.88 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 12 000 евро

 

Подземен гараж 8 с площ 14.55 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Подземен гараж 9 с площ 15.00 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Подземен гараж 10 с площ 15.40 кв.м.Намиращ се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Продаден

 

Подземно Паркомясто 6  с площ 14.96 кв.м.Намиращо се на кота - 2.90 в новострояща се жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64б.

Цена - 7 000 евро