Жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64-б

Жилищна сграда  на 6 етажа с адрес гр.София , ул.Иван Сусанин 64-б

Жилищна сграда с магазин,ателие,гаражи и подземен гараж.

Жилищната сграда ще е  с два входа- А и Б.

РЗП - 2 912.29 кв.м.

 

Започнато строителство - 11.2016г          

 

 


ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ."ИВАН СУСАНИН" 64-б / ул.Петър Папкочев/

                            

Вход А

На втори етаж- вх.А

Апартамент 1 - ул.Иван Сусанин 64б .Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62 - с площ 55.23 кв.м.

Продаден

Апартамент 2 - ул.Иван Сусани 64б.Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62 - с площ 50.92 кв.м.

Продаден

Апартамент 3 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62- с площ 62.99 кв.м.

Продаден

Апартамент 4 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62 - с площ 72.10 кв.м.

Продаден

 

На трети етаж - вх.А

Апартамент 5 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на трети етаж - кота + 5.44 - с площ 55.23 кв.м.

Продаден

Апартамент 6 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на трети етаж - кота + 5.44 - с площ 50.92 кв.м.

Продаден

Апартамент 7 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на трети етаж - кота + 5.44 - с площ 135.09 кв.м.

Продаден

На четвърти етаж - вх.А

Апартамент 8 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ 106.15 кв.м.

Продаден

Апартамент 9 A - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ 72.10 кв.м.

Продаден

 

На пети етаж - вх.А

Апартамент 11 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на пети етаж - кота + 11.08 - с площ 62.99 кв.м.

Продаден

Апартамент 11А - ул.Иван Сусанин 64б.Апартамента е на пети жилищен етаж - кота +11,08 - с площ 72.10 кв.м.

Продаден

 

На шести етаж - вх.А

Апартамент 12 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на шести етаж - кота + 13.90 - с площ 104.23 кв.м.

Продаден

Апартамент 13 -  ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на шести етаж - кота + 13.90 - с площ 132.56 кв.м.

Продаден

На седми етаж - вх.А

Ателие 2 -  ул.Иван Сусанин 64б. Ателието е на седми етаж - кота + 16.72 - с площ 61.74 кв.м.

Цена - 92 000 евро

 

                                 

 

                                     Вход Б

На втори етаж - вх.Б

Апартамент 1 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на втори етаж - кота + 2.62 - с площ - 92.49 кв.м.

Продаден

На четвърти етаж - вх.Б

Апартамент 7 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ - 92.49 кв.м.

Продаден

Апартамент 8 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ 48.47 кв.м.

Продаден

Апартамент 9 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ - 60.24 кв.м.

Продаден

На пети етаж - вх.Б

Апартамент 10 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на пети етаж - кота + 11.08 - с площ 89.74 кв.м.

Цена - 103 000 евро

Апартамент 11 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на пети етаж - кота + 11.08 - с площ 99.17 кв.м.

Продаден

На шести етаж - вх.Б

Апартамент 12 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на шести етаж - кота + 13.90 - с площ 97.63 кв.м.

Продаден