Жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 71 и Жилищна сграда на ул.Иван Сусанин 64-б

Жилищна сграда на 6 етажа с адрес гр.София , ул.Иван Сусанин 71.

Жилищна сграда с апартаменти , гаражи и парко места.

РЗП 2526,40 кв.м.

 

Предстоящо започване на 04.2016г

 

 

Жилищна сграда  на 6 етажа с адрес гр.София , ул.Иван Сусанин 64-б

Жилищна сграда с магазин,ателие,гаражи и подземен гараж.

Жилищната сграда ще е  с два входа- А и Б.

РЗП - 2 912.29 кв.м.

 

Започнато строителство - 11.2016г          

 

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ."ИВАН СУСАНИН" 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На първи етаж

Апартамент 1 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на първи етаж  кота +0.00 -с площ 51.68 кв.м.

Продаден

Апартамент 2 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на първи етаж  кота +0.00 - с площ 55.64 кв.м.

Продаден

Апартамент 3 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на кота първи етаж + 0.00 - с площ 51.20 кв.м.

Продаден

Апартамент 4 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на кота + 0.00 - с площ 42.65 кв.м.

Продаден

 

На втори етаж

Апартамент 5 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на втори етаж кота +2.90 - с площ 89.56 кв.м.

Продаден

Апартамент 6 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на втори етаж  кота + 2.90 - с площ 71.45 кв.м.

Продаден

Апартамент 7  - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на втори етаж кота + 2.90 - с площ 57.98 кв.м.

Продаден

Апартамент 8 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на втори етаж  кота + 2.90 -  с площ 59.75 кв.м.

Продаден

Апартамент 9 - на ул. Иван Сусанин 71.Апартамента е на втори етаж кота + 2.90 - с площ 70.20 кв.м.

Продаден

Апартамент 10 -  ул. Иван Сусанин 71.Апартамента е на втори етаж кота + 2.90 - с площ 73.15 кв.м.

Продаден

 

На трети етаж

Апартамент 11 - ул. Иван Сусанин 71.Апартамент е на трети етаж кота + 5.80 - с площ 101,63 кв.м.

Продаден

Апартамент 12 - ул. Иван Сусанин 71.Апартамента е на трети етаж кота + 5.80 - с площ 59,38 кв.м.

Продаден

Апартамент 13 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на трети етаж кота + 5.80 - с площ 57.98 кв.м.

Продаден

Апартамент 14 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на трети етаж кота + 5.80 -  с площ 59.75 кв.м.

Продаден

Апартамент 15 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на трети етаж - кота + 5.80 - с площ 70.20 кв.м.

Продаден

Апартамент 16 - ул. Иван Сусанин 71.Апартамента е на трети етаж - кота + 5.80 - с площ 73.15 кв.м.

Продаден

 

На четвърти етаж

Апартамент 17 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.70 - с площ 89.56 кв.м.

Продаден

Апартамент 18 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.70 - с площ 71.45 кв.м.

Продаден

Апартамент 19 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.70 - с площ  57.98 кв.м.

Продаден

Апартамент 20 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на четвърти етаж  - кота +8.70 - с площ 59.75 кв.м.

Продаден

Апартамент 21 - ул. Иван сусанин 71.Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.70 - с площ 70.20 кв.м.

Продаден

Апартамент 22 - ул. Иван Сусанин 71.Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.70 - с площ 73.15 кв.м.

Продаден

 

На пети етаж

Апартамент 23 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на пети етаж - кота + 11.60 - с площ 89.56 кв.м.

Продаден

Апартаемнт 24 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на пети етаж - кота + 11.60 - с площ 71.45 кв.м.

Продаден

Апартамент 29 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на пети етаж - ота + 11.66 - с площ 57.98 кв.м.

Продаден

Апартамент 25 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на пети етаж - кота + 11.60 - с площ 129.95 кв.м.

Продаден

Апартамент 26 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на пети етаж - кота + 11.70 - с площ 73.15 кв.м.

Продаден

 

На шести етаж

Апартамент 27 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на шести етаж - кота + 14.50 - с площ 107.62 кв.м.

Продаден

Апартамент 28 - ул.Иван Сусанин 71.Апартамента е на шести етаж - кота + 14.50 - с площ 94.69 кв.м.

Продаден

 

 

 

 

ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ."ИВАН СУСАНИН" 64-б / ул.Петър Папкочев/

                            

Вход А

На втори етаж- вх.А

Апартамент 1 - ул.Иван Сусанин 64б .Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62 - с площ 55.23 кв.м.

Продаден

Апартамент 2 - ул.Иван Сусани 64б.Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62 - с площ 50.92 кв.м.

Продаден

Апартамент 3 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62- с площ 62.99 кв.м.

Продаден

Апартамент 4 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на втори етаж - кота + 2,62 - с площ 72.10 кв.м.

Цена - 68 600 евро

 

На трети етаж - вх.А

Апартамент 5 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на трети етаж - кота + 5.44 - с площ 55.23 кв.м.

Продаден

Апартамент 6 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на трети етаж - кота + 5.44 - с площ 50.92 кв.м.

Продаден

Апартамент 7 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на трети етаж - кота + 5.44 - с площ 135.09 кв.м.

Продаден

На четвърти етаж - вх.А

Апартамент 8 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ 106.15 кв.м.

Продаден

Апартамент 9 A - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ 72.10 кв.м.

Цена - 76 700 евро

 

На пети етаж - вх.А

Апартамент 11 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на пети етаж - кота + 11.08 - с площ 135.09 кв.м.

Цена - 139 800 евро

На шести етаж - вх.А

Апартамент 12 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на шести етаж - кота + 13.90 - с площ 104.23 кв.м.

Цена -  110 900 евро

Апартамент 13 - първо ниво - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на шести етаж - кота + 13.90 - с площ 136.36 кв.м.

Цена - 145 000 евро

На седми етаж - вх.А

Апартамент 13 - второ ниво - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на седми етаж - кота + 16.72 - с площ 71.60 кв.м.

Цена - 76 000 евро

 

                                 

 

                                     Вход Б

На втори етаж - вх.Б

Апартамент 1 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на втори етаж - кота + 2.62 - с площ - 92.49 кв.м.

Цена - 88 000 евро

На четвърти етаж - вх.Б

Апартамент 7 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ - 92.49 кв.м.

Продаден

Апартамент 8 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ 48.47 кв.м.

Продаден

Апартамент 9 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на четвърти етаж - кота + 8.26 - с площ - 60.24 кв.м.

Продаден

На пети етаж - вх.Б

Апартамент 10 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на пети етаж - кота + 11.08 - с площ 89.74 кв.м.

Цена - 95 500 евро

Апартамент 11 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на пети етаж - кота + 11.08 - с площ 99.17 кв.м.

Продаден

На шести етаж - вх.Б

Апартамент 12 - ул.Иван Сусанин 64б. Апартамента е на шести етаж - кота + 13.90 - с площ 97.63 кв.м.

Продаден